Chào mừng đến CTY CP Dịch vụ công nghệ quản lý FAB

  • Thứ 2- Thứ 7: 8.00 sáng - 6.00 chiều

Đồng hành, phát triển

Gía trị cốt lõi của hệ thống ERP là hướng tới sự làm chủ và mang lại hiệu quả trong chuỗi giá trị của khách hàng Không phải là hệ thống có bao nhiêu chức năng

Thành công của một dự án phần mềm chính là chuyển giao được cho khách hàng thấu hiểu và áp dụng cải tiến thành công trong hoạt động quản lý của mình để yên tâm phát triển bền vững.

Chúng tôi có đội ngũ những thành viên đã và đang hoạt động trong ngành phần mềm trên 15 năm kinh nghiệm làm việc cũng như thực chiến ở rất nhiều khách hàng, triển khai nhiều sản phẩm phần mềm và đặc biệt với văn hóa đồng hành cùng Quý doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số.

Xây dựng mục tiêu số hóa

Cùng phối hợp chặt chẽ với khách hàng để xây dựng lên mục tiêu số hóa: Cụ thể, đo lường được và thực tế dựa trên nguồn lực, tiềm năng hiện có.

Các yếu tố chính cần xem xét: 

Xây dựng chiến lược CNTT

Từ mục tiêu số hóa, xây dựng lên chiến lược CNTT của doanh nghiệp

Các yếu tố chính cần xem xét: 

Lập nhóm chọn giải pháp

Nhóm chọn giải pháp sẽ giúp đánh giá cặn kẽ nhiều góc nhìn đảm bảo hiệu quả trong đầu tư vào số hóa

Các vị trí chủ chốt nên có: 

Cụ thể yêu cầu số hóa

Cụ thể hóa thành yêu cầu và tiêu chí thành công cho từng mục tiêu chiến lược số hóa

Các yếu tố chính cần xem xét: 

Cải tiến quy trình

Đánh giá cải tiến quy trình hiện tại cho phù hợp với chiến lược mới trước khi áp dụng hệ thống quản lý

Các yếu tố chính cần xem xét: 

Chiến lược chuyển đổi dữ liệu

Xây dựng chiến lược chuyển đổi dữ liệu sang dạng số hóa 

Các công việc chính: 

Lập tiêu chí lựa chọn và danh sách nhà thầu

Từ yêu cầu số hóa và các chiến lược, xây dựng lên bảng tiêu chí lựa chọn và lên danh sách nhà thầu chuẩn bị gọi vào demo giải pháp cụ thể.

Xem xét demo giải pháp

Mời các nhà thầu trình diễn thực tế giải quyết các quy trình cần số hóa của doanh nghiệp, đánh giá các nhà thầu qua buổi trình diễn. 

Các công việc chính: 

Đánh giá sự sẵn sàng

Từ yêu cầu số hóa và các chiến lược, xây dựng lên bảng tiêu chí lựa chọn và lên danh sách nhà thầu chuẩn bị gọi vào demo giải pháp cụ thể.

Thương thảo, quyết định

Thương thảo với nhà thầu về các điều khoản cụ thể, đảm bảo những kỳ vọng đã đặt ra tương ứng với khoản đầu tư. 

viVietnamese