Chào mừng đến CTY CP Dịch vụ công nghệ quản lý FAB

  • Thứ 2- Thứ 7: 8.00 sáng - 6.00 chiều

Khi doanh nghiệp sẵn sàng đủ nguồn lực và cần số hóa hoạt động quản lý tổng thể

Hệ thống ERP đầy đủ các nghiệp vụ cho hiện tại và tương lai của doanh nghiệp

Quan hệ khách hàng

Bán hàng, dịch vụ

Kế hoạch và điều độ

Chuỗi cung ứng

Sản phẩm

Sản xuất

Dự án

Tài chính, kế toán

Dịch vụ và tài sản

Vốn nhân lực

Phân tích thông minh

Hệ thống toàn cầu

viVietnamese