Chào mừng đến CTY CP Dịch vụ công nghệ quản lý FAB

  • Thứ 2- Thứ 7: 8.00 sáng - 6.00 chiều

Dự án đầu tư bắt đầu từ Ý tưởng đầu tư, từ đó sẽ khai sinh ra dự án tiền khả thi, tiếp theo là đánh giá dự án khả thi, sau đó ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định đầu tư hay không.

Các mốc cần quản lý của dự án đầu tư là dự toán và kế hoạch triển khai.

 

Dự án được hệ thống ghi nhận các hạng mục, các mốc nghệm thu, các mốc thanh toán theo dự toán và kế hoạch được đưa ra. Sau đó, trong quá trình triển khai, người dùng sẽ cập nhật tiến độ vào từng mục cần quản lý, từ đó người quản lý sẽ kiểm soát được tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân cho từng hạng mục triển khai.

Một tính năng nổi bậc của hệ thống ERP hiện nay là có thể đính kèm tài liệu lên hệ thống, như vậy có thể lưu trữ tài liệu cũng như dễ dàng đối chiếu thông tin và tìm kiếm nhanh chóng.

Tính năng tiếp theo rất hữu ích trên hệ thống ERP chính là có thể kết xuất dữ liệu ra excel hoặc ngược lại đưa dữ lệu từ excel vào hệ thống một cách dễ dàng, nhanh chóng. Ngoài ra còn có thể gửi email cảnh báo, nhắc nhở những sự kiện quan trọng cần kiểm tra, phê duyệt.

 

Dự án sau khi đầu tư xong sẽ được tổng kết, so sánh, đánh giá giữ dự toán và thực tế, ghi nhận tất cả chi phí liên quan để xác định giá trị hình thành tài sản từ dự án đầu tư.

Cuối cùng của quá trình này là đưa dự án đầu tư vào khai thác để có doanh thu và thu hồi vốn đầu tư.

Tất cả quá trình từ lúc hình thành ý tưởng đến khi thự hiện dự án đầu tư cho tới lúc đưa dự án vào khai thác đều được hệ thống ghi nhận lại một cách cụ thể, từ đó có thể đưa ra báo cáo tức thời về tiến độ công việc, dòng tiền liên quan đến dự án. Từ đó giúp Ban lãnh đạo có thể đưa ra các quyết định phù hợp, cũng như dự báo được tương lai sắp tới dựa vào các ước tính từ dữ liệu quá khứ. 

viVietnamese