Chào mừng đến CTY CP Dịch vụ công nghệ quản lý FAB

  • Thứ 2- Thứ 7: 8.00 sáng - 6.00 chiều
Hệ thống QUẢN LÝ DỊCH VỤ dành cho khách hàng cung cấp dịch vụ cho thuê như cho thuê Văn phòng/ Chung cư.

Hệ thống QUẢN LÝ DỊCH VỤ dành cho khách hàng cung cấp dịch vụ cho thuê như cho thuê Văn phòng/ Chung cư.

Hợp đồng

Quản lý thông tin chính của hợp đồng dịch vụ như: Số hợp đồng, khách hàng, ngày ký, thời gian sử dụng dịch vụ, khoản tiền đặt cọc, cũng như kỳ thanh toán của loại hợp đồng đó.

Dịch vụ cho thuê

Quản lý thông tin dịch vụ cung cấp như: cho thuê văn phòng bao nhiêu m2, phí dịch vụ thi công, phí dịch vụ kèm theo như điện, nước, gửi xe, thuê kho, bãi, phòng họp,...

Hợp đồng

Quản lý thông tin chính của hợp đồng dịch vụ như: Số hợp đồng, khách hàng, ngày ký, thời gian sử dụng dịch vụ, khoản tiền đặt cọc, cũng như kỳ thanh toán của loại hợp đồng đó.

Hợp đồng

Quản lý thông tin chính của hợp đồng dịch vụ như: Số hợp đồng, khách hàng, ngày ký, thời gian sử dụng dịch vụ, khoản tiền đặt cọc, cũng như kỳ thanh toán của loại hợp đồng đó.

 
 
 Mỗi loại dịch vụ lại có thời gian thanh toán theo các kỳ khác nhau, vì dụ chi phí thuê thì thu 3 tháng 1 lần, chi phí điện, nước, gửi xe thì lại thu hàng tháng theo khối lượng phát sinh.
 
Công ty sẽ cần làm biên bản thống kê, nghiệm thu dịch vụ phát sinh đối với từng khách hàng để tính ra chi phí khách hàng phải trả đối với các dịch vụ phát sinh thêm đó.
 
Hệ thống Quản lý dịch vụ có thể:
  • Tạo ra kế hoạch thu tiền cho toàn bộ Hợp đồng dịch vụ.
  • Cảnh báo đến người phụ trách hợp đồng khi nào hết thời hạn hợp đồng và cần làm gia hạn hợp đồng.
  • So sánh được công suất tối đa của dịch vụ có thể cung cấp so với hiện tại để thúc đẩy kinh doanh đảm bảo hiệu quả khai thác cao nhất.
  • Tạo tự động các phiếu đề nghị thu tiền định kỳ, xuất hóa đơn tự động định kỳ để gửi đến khách hàng tự động qua email.
  • Nhắc nhở khoản đặt cọc phải hoàn trả cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng.
viVietnamese