Hãy tham gia với đội của chúng tôi

Công việc phát triển và tư vấn phần mềm!

Tại công ty chúng tôi, bạn có thể tạo ra một con đường hoàn toàn mới cho mình, vì vậy bạn nên nắm lấy thành công trong tay. Chúng tôi giao cho mọi người những trách nhiệm ngay từ đầu trong sự nghiệp của bạn.

Danh mục phổ biến

Các công việc đang tuyển dụng

Các công việc đang tuyển

Tìm kiếm các công việc

Solutions Architect

Solutions Architect

By Spotify in
In House New York 45k-60k Yearly
Marketing & Sales

Marketing & Sales

By Linkedin in
Remote New York 25k-30k Yearly
Technology Solutions

Technology Solutions

By Behance in
In House New York 35k-40k Yearly
Web Developer

Web Developer

By Snapchat in
Remote New York 30k-50k Yearly
Business Developer

Business Developer

By Twitch in
In House New York 20k-30k Yearly
Product Desinger

Product Desinger

By Wechat in
In House New York 25k-30k Yearly
Senior UI/UX Designer

Senior UI/UX Designer

By Telegram in
In House New York 25k-30k Yearly
Senior UI/UX Designer

Senior UI/UX Designer

By Slack in
Remote New York 25k-30k Yearly
viVietnamese