Hot line:(+84) 0907 382345
Số hóa toàn bộ quy trình
Số hóa theo yêu cầu
Thông tin hoạt động tức thời với hàng trăm bảng phân tích
Số hóa toàn bộ các khâu từ kinh doanh, mua sắm, sản xuất, tài chính và quản trị
Quản lý và tối ưu quy trình bằng công nghệ
Tự động hóa sản xuất gồm thiết bị và ứng dụng
Bạn không muốn xáo trộn nhiều mà chỉ cần số hóa và quản trị bằng hệ thống công nghệ
Tối ưu mua hàng và ký duyệt điện tử
Quản lý kho bằng thiết bị di động và mã vạch, mã QR
Tối ưu hóa thống kê sản xuất nhanh gọn bằng mã vạch, mã QR
Linh hoạt, tối ưu về chi phí hạ tầng, quản trị, bảo mật
Giải quyết công việc thức thì băng ký duyệt điện tử và chứng thư số
Ít sai sót, thuận tiện, nhanh khi ghi nhận kết quả, thông tin
Làm việc trên điện thoại, máy tính bảng mọi lúc mọi nơi

Phương pháp chuyển đổi hiệu quả

Tại sao cần số hóa

xác định rõ mục tiêu là đã thành công một nửa

+ Quy trình
+ Lợi thế cạnh tranh
+ Trải nghiệm khách hàng
+ Hiệu năng
+ Tuân thủ quy định
+ Phân tích thông minh

Chiến lược IT

chiến lược đúng sẽ mang lại lợi ích lớn

+ Kỹ năng nhân lực
+ Quy chế, quy định
+ Chuyên sâu từng chức năng
+ Lộ trình số hoá
+ Công nghệ, nền tảng
+ Mô hình tích hợp

Lập nhóm lựa chọn

nhóm lựa chọn sẽ hỗ trợ lãnh đạo và đảm bảo tương lai

+ Quản trị dự án
+ Nhóm quyết định quy trình
+ Nhóm nòng cốt
+ Nhóm điều phối

Cụ thể yêu cầu

cụ thể yêu cầu cho từng mục tiêu thành bộ tiêu chí thành công

+ Tập trung những yêu cầu bắt buộc.
+ Những yêu cầu gia tăng giá trị.
+ Những yêu cầu mang tiện ích

Cải tiến quy trình hiện tại

đánh giá cải tiến thay đổi quy trình phù hợp với mục tiêu và chiến lược

+ Lập sách các quy trình sẽ cải tiến, nội dung cải tiến
+ Thực hiện áp dụng trước quy trình không liên quan đến hệ thống

Chiến lược dữ liệu

chiến lược chuyển đổi dữ liệu hiện thời sang hệ thống số hoá

+ Đánh giá dữ liệu hiện trạng
+ Lập dự án chuẩn hoá
+ Xem xét khả năng chuyển đổi dữ liệu hiện tại vào hệ thống số hoá

Lập danh sách dài

lập danh sách các giải pháp tiêu biểu trong ngành để có bức tranh tổng thể

+ Kinh nghiệm nghành
+ Uy tín nhà thầu
+ Chi phí
+ Khả năng mở rộng
+ Khả năng thực thi của nhà cung cấp

Lập danh sách mục tiêu

lập danh sách ba hay bốn giải pháp mục tiêu để tập trung demo

+ Đưa ra bảng yêu cầu thông tin
+ Nhận bản hồ sơ đề xuất
+ Lựa chọn ra ba hoặc bốn nhà cung cấp phù hợp nhất

Lên lịch demo

lập danh sách ba hay bốn giải pháp mục tiêu để tập trung demo

+ Xây dựng bản yêu cầu nhà cung cấp
+ Xây dựng kịch bản yêu cầu demo
+ Xem xét demo và đánh giá kết quả

Đánh giá sự sẵn sàng

phân tích, đánh giá thay đổi,lập kế hoạch và thực thi sớm

+ Phân tích những thay đổi
+ Trao đổi với nhân viên về thay đổi
+ Xây dựng kế hoạch quản lý thay đổi
+ Thực hiện kế hoạch thay đổi

Thương thảo

đảm bảo những kỳ vọng thực tế so với ngân sách vày thời gian bỏ ra

+ Xem xét cụ thể các điều khoản
+ So sánh và cân nhắc dài hạn
+ Cần có thời gian để đánh giá trong vòng ba tuần hoặc hơn.

Dừng lại trước khi làm

dừng lại, xem xét, đánh giá và tiến lên

+ Đảm bảo đã chuẩn bị đầy đủ
+ Xem xét lại quản lý thay đổi
+ Nhóm lựa chọn tham gia cung cấp và chuẩn hoá thông tin đầu vào

Hiện trạng và nhu cầu

Lựa chọn thông tin phù hợp và xin cung cấp email, số điện thoại của bạn để nhân viên của chúng tô sẽ liên hệ và gửi bản đề xuất mẫu cho quý công ty tham khảo
Số công ty con
Kinh doanh, tiếp thị
Kế hoạch, mua sắm
Sản xuất
Quản lý dự án
Tài chính, kế toán
Quản lý kho
Nhân sự tiền lương
Quản lý kho di động, thông minh
Quản trị sản xuất thông minh
Dùng chung danh sách nhà cung cấp, khách hàng
Dùng chung danh sách vật tư, hàng hoá, dịch vụ
Quy tắc đánh số Đơn hàng, Po, Hợp đồng, yêu cầu, chứng từ kế toán
Số người bộ phận CNTT
Ngân sách dự kiến
Các yêu cầu cụ thể khác (nếu có)

Thông tin điều hành

 • Tổng thể
Lấy sản phẩm, dịch vụ, dự án làm trung tâm phân tích từ kinh doanh, kế hoạch, mua sắm, kho, thực hiện, giao hàng, tài chính, lãi lỗ.
 • Liền mạch
Nhìn từ số liệu lịch sử, hiện tại và dự kiến tương lai.
 • Trọng yếu
Những thông tin quan trọng nhất, thông tin bất thường theo thời gian thực
 • Tin cậy
Cùng một nguồn, đối chiếu đánh giá so sánh chiến lược, kế hoạch, thực tế

Thông tin quản lý

 • Đa chiều
Trực quan, nhiều chiều, nhiều dạng từ đồ thị đến chỉ số, bảng, giúp cho cấp quản lý nắm bắt được đầy đủ thông tin
 • Kịp thời
Nhìn từ số liệu lịch sử, hiện tại và kế hoạch sắp tới.
 • Trọng yếu, bất thường
Cung cấp nhanh các thông tin bất thường để nhà quản lý kịp xử lý
 • Truy vết, liên kết
Có thể đi ngay tới chi tiết các thông tin cần

Thông tin hoạt động

 • Mục tiêu cụ thể
Cung cấp thông tin mục tiêu cụ thể cần phải hoàn thành, hiện trạng thực hiện
 • Chức năng liên quan
Đưa lên biểu tượng chức năng thường làm việc.
 • Truy vết chi tiết
Dễ dàng tìm kiếm truy vết thông tin cần thiết.

Số hóa toàn bộ quy trình

Quan hệ khách hàng

 • Danh bạ
 • Marketing
 • Đầu mối và cơ hội
 • Chương trình chiến dịch
 • Chăm sóc khách hàng
 • CRM Mobile
 • Tích hợp Saleforce.com

Kinh doanh

 • Báo giá và dự kiến
 • Quản lý đặt hàng
 • Tự động hoá đặt hàng
 • Thương mại điện tử
 • Cổng thông tin đại lý
 • Tích hợp EDI, điểm bán hàng (POS)
 • Quản lý nhu cầu

Kế hoạch, điều độ

 • Dự báo
 • Kế hoạch sản xuất chính
 • Hoạch định nhu cầu thông minh
 • MRP
 • Điều độ, quản lý nguồn lực
 • Hoạch định sản xuất nâng cao (APS)
 • Điều độ nguồn lực với ràng buộc vô hạn hoặc hữu hạn

Chuỗi cung ứng

 • Mua hàng
 • Kết nối và quan hệ nhà cung cấp
 • Quản lý kho
 • Quản lý kho thông minh
 • Nhiều đơn vị tính
 • Vận chuyển, nhận hàng
 • Vận chuyển nhanh
 • Tích hợp EDI và B2B với nhà cung cấp

Sản phẩm

 • Định mức vật tư, quy trình sản xuất
 • Kiểm soát phiên bản, thay đổi sản phẩm
 • Quản lý tài liệu
 • Tích hợp CAD
 • Quản lý vòng đời sản phẩm
 • Giá thành sản phẩm
 • Cấu hình sản phẩm

Sản xuất

 • Lệnh sản xuất
 • Sản xuất thông minh
 • Kaban Lean
 • Tập hợp dữ liệu
 • Điều hành sản xuất nâng cao (MES)
 • Đảm bảo chất lượng (QA)
 • Hệ thống quản lý chất lượng

Dự án

 • Kế hoạch và phân tích dự án
 • Lập dự án
 • Các mốc nghiệm thu và thanh toán
 • Quản lý nguồn lực
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý thời gian
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý dự án nâng cao

Tài chính, kế toán

 • Phân tích tài chính
 • Chuẩn quốc tế( IAS), chuẩn Việt Nam (VAS)
 • Công nợ phải thu
 • Công nợ phải trả
 • Sổ cái
 • Tài sản
 • Thuế
 • Quản lý tiền
 • Tích hợp thẻ tín dụng
 • Báo cáo tài chính

Dịch vụ và tài sản

 • Quản lý dịch vụ
 • Trả hàng
 • Bảo hành và hợp đồng dịch vụ
 • Tổng đài hỗ trợ
 • Hồ sơ tài sản
 • Quản lý bảo trì bảo dưỡng
 • Quản lý dịch vụ nâng cao

Vốn nhân lực

 • Hồ sơ nhân sự, tuyển dụng
 • Chuẩn nhân sự toàn cầu
 • Cổng dịch vụ nhân viên
 • Quản lý nhân tài
 • Đào tạo phát triển
 • Theo dõi điều chuyển
 • Quản lý thời gian
 • Cổng dịch vụ ứng viên

Phân tích doanh nghiệp

 • Phân tích hoạt động, điều hành, IoT, OEE
 • Thẻ điểm, KPI, kế hoạch tài chính
 • Phân tích dự báo
 • Phân tích trên thiết bị di động
 • Phân tích đa chiều theo lĩnh vực, theo vai trò

Hệ thống toàn cầu

 • Nhiều công ty
 • Nhiều loại tiền tệ
 • Nhiều loại ngôn ngữ
 • Hợp nhất báo cáo tài chính
 • Triển khai mở rộng, phân tán
 • Quản trị dữ liệu dùng chung

Tự động hóa sản xuất

 • Kết nối dùng thiết bị cảm biến
Dùng các thiết bị Scada, cảm biến hoặc PLC kết nối với các máy móc để đọc thông tin.
 • Dùng thiết bị di động thu thập
Trong trường hợp không kết nối tự động qua các thiết bị, có thể sử dụng các thiết bị di động, máy tính bảng, QR code, Barcode để thu thập thông tin nhanh, hiệu quả.
 • Phân tích
Dùng các tiêu chuẩn thiết bị, tiêu chuẩn ngành và các tham số để phân tích tổng hợp số liệu
 • Tổng hợp, gợi ý
Thiết kế sẵn các bàn làm việc (dashboard) hiển thị các thông tin cần thiết cho quản lý điều hành

Số hóa theo yêu cầu

Quản lý tốt 20% nghiệp vụ quan trọng\n tạo ra 80% giá trị

Nền tảng Infor Mongoose có thể tuỳ biến không giới hạn

Ứng dụng iOS, Android eApprove giúp duyệt, ký mọi lúc, mọi nơi

Ứng dụng Android eFactory xuất nhập kho, thống kê sản xuất

Camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho an ninh, giám sát, bãi xe

Tiếp thị, kinh doanh

 • Đầu mối và cơ hội
 • Chương trình chiến dịch
 • Chăm sóc khách hàng tiềm năng
 • Chính sách giá bán
 • Báo giá
 • Đơn hàng
 • Dự báo kinh doanh

Kế hoạch, sản xuất

 • Định mức nguyên vật liệu
 • Kế hoạch sản xuất
 • Lệnh sản xuất
 • Thống kê sản xuất thông minh
 • Mã QR code và barcode hàng hoá

Dự án

 • Dự toán dự án
 • Các mốc nghiệm thu và thanh toán
 • Quản lý thực hiện
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý chi phí

Mua sắm và kho

 • Yêu cầu mua sắm
 • Mua hàng
 • Kế hoạch nhận hàng và nhận hàng
 • Nhập kho
 • Nhập kho di động
 • Quản lý lô, lot
 • Kiểm kê
 • Đề nghị thanh toán

Dịch vụ cho thuê

 • Quản lý hợp đồng thuê
 • Nghiệm thu dịch vụ
 • Kế hoạch, thu tiền
 • Chính sách giá thuê
 • Hồ sơ tài sản, thiết bị
 • Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng

Vốn nhân lực

 • Hồ sơ nhân sự
 • Chấm công
 • Tính lương
 • Thuế và bảo hiểm

Tài chính, kế toán

 • Quản lý ngân sách
 • Công nợ phải thu
 • Công nợ phải trả
 • Sổ cái, tiền
 • Công cụ dụng cụ và tài sản
 • Báo cáo tài chính

Mô hình tập đoàn

 • Nhiều công ty
 • Nhiều loại ngôn ngữ
 • Báo cáo phân tích nhiều công ty
 • Hợp nhất báo cáo tài chính

Nền tảng linh hoạt

Chỉnh sửa mọi giao diện cho phù hợp với từng người, từng nhóm

Cấu hình kiểm soát, cảnh báo, tự động với từng loại, nhóm nghiệp vụ

Bổ sung thông tin cần theo dõi chi tiết hơn vào hệ thống

Thiết kế lại, thiết kế bổ sung vào cáo cho phù hợp

Ký duyệt điện tử

Ứng dụng eApprove trên nền tảng iOS và Android kết hợp với chứng thư số

Ứng dụng eApprove trên nền tảng iOS và Android kết hợp với chứng thư số

Quản lý và tóm tắt tất cả những công việc cần phải duyệt, xem lại công việc đã duyệt

Quản lý và tóm tắt tất cả những công việc cần phải duyệt, xem lại công việc đã duyệt

Chi tiết đầy đủ một nghiệp vụ phát sinh gồm tóm tắt, chi tiết và các tài liệu pháp lý đính kèm

Chi tiết đầy đủ một nghiệp vụ phát sinh gồm tóm tắt, chi tiết và các tài liệu pháp lý đính kèm

Xem chi tiết từng tài liệu trước khi ký duyệt

Xem chi tiết từng tài liệu trước khi ký duyệt

Lịch sử các cấp phê duyệt trước và thực hiện công việc của mình gồm duyệt, trả về và ghi chú

Lịch sử các cấp phê duyệt trước và thực hiện công việc của mình gồm duyệt, trả về và ghi chú

Kho di động bằng mã QR và mã vạch

Lập yêu cầu nhận hàng và theo dõi vận chuyển

Dỡ hàng và kiểm tra ngoại quan

Kiểm tra đối chiếu hồ sơ hàng hoá

Quét thông tin vị trí xếp

Quét thông tin hàng, lô

In nhãn, tem

Thống kê sản xuất

Lập lệnh sản xuất yêu cầu xuất nguyên vật liệu

Quét để xuất nguyên vật liệu

Quét để checkin khi vào và checkout khi ra mỗi công đoạn

Quét nhập kho thành phẩm

Đóng gói

In nhãn, tem

Về công ty FAB

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ FAB

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

 • Tầng 3, 20 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng Hà Nội

 • Tầng 2, Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh

 • 187/7 Điện Biên Phủ, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Email

 • contact@fab.vn

Điện thoại

 • (+84) 0907 38 2345

Số hóa tác động lớn tới thói quen, quy trình và văn hóa, là một thay đổi rất lớn với nhiều thách thức

Ý thức được điều đó,đội ngũ FAB với hơn 10 năm kinh nghiệm thấu hiểu văn hóa quản trị và với mục tiêu đồng hành cùng sự thành công của khách hàng, chúng tôi tập trung vào

Quá trình lựa chọn

Thỗ trợ khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp.

Quá trình triển khai

Làm việc từng nghiệp vụ cùng đưa ra giải pháp thay đổi tối ưu

Quá trình sử dụng

Chuyển giao tri thức để chủ động với nhu cầu phát triển, thay đổi